Spotkanie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Miejskiego w Lubaczowie

W dniu dzisiejszym tj. 22.01.2017 w Restauracji “U Dina” odbyło się Spotkanie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Miejskiego w Lubaczowie. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 10. Przybyło 34 członków Koła.
W związku z tym, iż Zgromadzenie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% stanu liczebnego Koła na dzień 31.12.2016r,, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Koła ogłoszono drugi termin o godzinie 10.15.

Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Koła Jan Dębiec, który powitał gościa – Wiceprezesa Ds. Sportu Pana Zbigniewa Pęcaka oraz zebranych członków Koła. Następnie wręczyli oni Srebrną Odznakę za aktywne uczestnictwo w pracy na rzecz PZW. Otrzymał ją Kol. Wieńczysław Dryblak.

Na Przewodniczącego obrad został powołany kol. Bolesław Mucha, który przedstawił porządek obrad oraz zarządził powołanie protokolantów obrad, wybory Komisji Mandatowej, wybory Komisji Wyborczej, wybory Komisji Wniosków i Uchwał.

Kolejnym punktem Zebrania było złożenie sprawozdań z działalności: – Zarządu Koła – Komisji Rewizyjnej – Sądu Koleżeńskiego – Rzecznika Dyscyplinarnego Po złożeniu sprawozdań przedstawiono plan działalności Koła oraz preliminarz budżetowy na rok 2017.

Następnie nadszedł czas na dyskusje, a po ich zakończeniu wybory. Otwarte zostały listy kandydatów do władz i organów Koła oraz delegatów i jego zastępcy na Okręgowy Zjazd Delegatów.

Po zamknięciu list odbyło się głosowanie, którego wyniki przedstawiają się następująco:

PREZES KOŁA: Kol. Jan Dębiec

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA: 1. Kol. Burat Stanisław
2. Kol. Dryblak Artur
3. Kol. Dryblak Wieńczysław
4. Kol. Grzegorczyk Jacek
5. Kol. Grzegorczyk Magdalena
6. Kol. Kopciuch Dawid
7. Kol Obroślak Mateusz
8. Kol Olejnik Wiesław
9. Kol Skiba Józef
10. Kol. Wagner Marek

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA:
1. Kol. Antonik Ryszard
2. Kol. Olejnik Monika
3. Kol. Żelewski Jan

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO KOŁA:
1. Kol. Grecki Jan
2. Kol. Procyk Wiesław
3. Kol. Ważny Stanisław

DELEGACI I ZASTĘPCA NA OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU:
1. Kol. Burat Stanisław
2. Kol. Dębiec Jan
3. Kol. Obroślak Mateusz
z-ca Kol. Kornaga Franciszek.

Po ogłoszeniu w/w wyników wyborów Przewodniczący obrad zarządził odbycie pierwszego posiedzenia nowo wybranych: Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej Koła i Sądu Koleżeńskiego Koła celem ich ukonstytuowania się.

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze jak zawsze przebiegło w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Podjęte zostały tematy ważne dla naszych wędkarzy. Spotkanie zakończyło się o godzinie 14.

Pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu oraz poszczególnych Komisji odbędzie się 28.01.2017 r. (tj. sobota) w siedzibie Koła Miejskiego o godzinie 16.00

 

Dodaj komentarz

Nazwa *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.