Składki, opłaty i inne świadczenia członkowskie w 2022r.

https://www.pzw.org.pl/43/wiadomosci/229007/61/uchwala_zo_pzw_w_przemyslu_nr_162021_z_dnia_14_pazdziernika_2021