Zbiornik “Pod Młynem” w Lubaczowie

Zbiornik „Pod Młynem”

         Oddane do użytku w 2007 roku jako zbiorniki retencyjne z ujęciem wody z rzeki Sołotwa ( obecnie Lubaczówka ). Powierzchnia gruntu wynosi 5,79 ha, powierzchnia lustra wody 3,37 ha. Zbiorniki stanowią własność Okręgu PZW Przemyśl, gospodarzem łowiska jest Miejskie Koło „Hutnik” w Lubaczowie, dozór techniczny i gospodarczy sprawuje Kolega Mieczysław Mamczura. W zbiorniku występują ryby spokojnego żeru takie jak : leszcze, amury, karpie, karasie, liny oraz płocie i jazie, z drapieżników występuje szczupak i okoń.

Informacje :

Zbiorniki są wodą nizinną Okręgu PZW Przemyśl, obowiązuje odrębny regulamin łowiska dostępny na stronie internetowej  Koła.

W sytuacji zetknięcia się z działalnością kłusowniczą prosimy o kontakt:
– Państwowa Straż Rybacka w Rzeszowie : 017 8626848
– PSR posterunek w Przemyślu : 016 6784066, nr kom. 603636460
– Społeczna Straż Rybacka powiat Lubaczowski : nr kom. 516738586

W przypadku stwierdzenia śnięcia ryb lub zanieczyszczenia akwenu proszę dzwonić :
– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie : 017 8543841
– WIOŚ Delegatura w Przemyślu : 016 6784496
– Biuro Zarządu Okręgu PZW Przemyśl : 016 6785769
– Policja : 997 lub 112.