PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA

W sytuacji zetknięcia się z działalnością kłusowniczą na naszych wodach prosimy o kontakt:

Państwowa Straż Rybacka w Rzeszowie

tel. 17 862 68 48

e – mail: psr@rzeszów.uw.gov.pl

PSR Posterunek w Przemyślu:

tel. 603 636 460

e – mail: psrprzemysl@rzeszow.uw.gov.pl