Władze Koła w kadencji 2022 – 2026

SKŁAD OSOBOWY WŁADZ I ORGANÓW KOŁA
/ kadencja 2022 -2026/

ZARZĄD KOŁA:

 1.  Artur Dryblak  Prezes
 2.  Jan Dębiec  Wiceprezes
 3.  Magdalena Grzegorczyk  Skarbnik
 4.  Dawid Kopciuch  Sekretarz
 5.  Józef Skiba  Gospodarz
 6.  Paweł Zając  Członek
 7.  Stanisław Burat  Członek
 8.  Wieńczysław Dryblak  Członek
 9.  Mateusz Obroślak  Członek
 10.  Wiesław Olejnik  Członek

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Monika Olejnik Przewodniczący
2. Jan Żelewski Sekretarz
3. Jan Grecki Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI:

1. Stanisław Ważny Przewodniczący
2. Marek Wagner Sekretarz
3. Jacek Grzegorczyk Członek