Zezwolenie na amatorski połów ryb 2022 – 1,3 oraz 7 dniowe

Składki okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody otwarte dla członków PZW (wszystkie wody i metody również ze środków pływających)

  • jednodniowa 30 zł.-

  • trzydniowa (dni kolejno po sobie następujących) 60 zł.-

  • siedmiodniowa (dni kolejno po sobie następujących) 100 zł.-

 

Opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody otwarte dla niezrzeszonych i cudzoziemców (wszystkie wody i metody również ze środków pływających.)

  • jednodniowa 50 zł.-

  • trzydniowa (dni kolejno po sobie następujących) 100 zł.-

  • siedmiodniowa (dni kolejno po sobie następujących) 150 zł.-

 

Roczna opłata na ochronę i zagospodarowanie wód dla:

  • niezrzeszonych i cudzoziemców pełna – wszystkie wody i metody również ze środków pływających 450 zł,-

  • niezrzeszonych i cudzoziemców niepełna – wszystkie wody i metody bez środków pływających 420 zł,

https://43.pzw.org.pl/wiadomosci/214218/61/zezwolenie_okresowe_uprawnionego_do_rybactwa_na_amatorski_polow_