Zezwolenie na amatorski połów ryb 2021 – 1,3 oraz 7 dniowe

Opłaty składek okresowych można dokonać za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Okręgu PZW w Przemyślu nr 11 1090 2750 0000 0006 8200 9489 oraz poprzez stronę https://pzwprzemysl.eparki.pl/

Składki okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody otwarte dla członków PZW (wszystkie wody i metody również ze środków pływających)

  • jednodniowa 25 zł.-

  • trzydniowa (dni kolejno po sobie następujących) 50 zł.-

  • siedmiodniowa (dni kolejno po sobie następujących) 90 zł.-

 

Opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody otwarte dla niezrzeszonych i cudzoziemców (wszystkie wody i metody również ze środków pływających.)

  • jednodniowa 45 zł.-

  • trzydniowa (dni kolejno po sobie następujących) 95 zł.-

  • siedmiodniowa (dni kolejno po sobie następujących) 150 zł.-

 

Roczna opłata na ochronę i zagospodarowanie wód dla:

  • niezrzeszonych i cudzoziemców pełna – wszystkie wody i metody również ze środków pływających 450 zł,-

  • niezrzeszonych i cudzoziemców niepełna – wszystkie wody i metody bez środków pływających 420 zł,

https://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/43/wiadomosci/214218/pliki/zezwolenie_okresowe_na_2021_zrzeszony_nie_zrzeszony_ok.pdf