Regulamin łowiska „ Pod Młynem” w Lubaczowie

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiornikach wodnych „Pod Młynem” w Lubaczowie,
udostępnionych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
dla celów wędkarskich.

1. Właścicielem zbiornika jest Okręg PZW w Przemyślu, a administratorem Koło PZW „Hutnik” w Lubaczowie.

2. Łowisko obejmuje wody trzech zbiorników w miejscowości Lubaczów k/Młyna i zostało utworzone w celach rekreacyjno wypoczynkowych oraz do uprawiania amatorskiego połowu ryb.

3. Łowisko czynne :

– zbiornik Nr 1 i Nr 2 od 1 kwietnia do 31 października całą dobę, od 1 listopada do 31 marca od godz. 6°° do godz. 22°°

– zbiornik Nr 3 w kompleksie zbiorników “Pod Młynem” jest zbiornikiem “Złów i wypuść”, z możliwością spiningowania i zakazem stosowania jako przynęty żywej i martwej ryby. Ryby należy uwolnić natychmiast po złowieniu. Czynne od świtu do zmierzchu.

 

4. Z wędkowania wyłączony jest „Odstojnik-piaskownik” zlokalizowany przy ujęciu wody.

5. Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualna składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno). Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.

6. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach” ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.

7. Ogranicza się połów takich gatunków jak : amur, karp, lin, tołpyga, szczupak, sum i leszcz do 2 ( dwóch ) szt. włącznie w ciągu doby.

 

8. Na łowisku obowiązują okresy i wymiary ochronne zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW za wyjątkiem ryb dla których ustala się dolne i górne wymiary ochronne:

 

  Gatunek ryby

Wymiar ochronny dolny

Wymiar ochronny górny

Amur

do 50cm

od 80 cm

Karp

do 35cm

od 65 cm

Leszcz

do 30cm

od 45 cm

Lin

do 30cm

od 45 cm

Okoń

do 18cm

od 35 cm

 Szczupak

do 50cm

od 80 cm


a/ złowione i zabierane ryby limitowane należy odnotować w rejestrze połowu natychmiast po włożeniu do siatki
b/ po złowieniu ryb określonych limitem wędkujący może dalej wędkować, lecz nie może zabierać ryb objętych limitem, jak również nie może robić podmiany złowionych ryb.
c/ nie wolno łączyć w jednej siatce ( pojemniku )ryb z innym wędkarzem oraz odstępować ryb na łowisku
d/ po zakończeniu wędkowania należy bezwzględnie :
– okazać złowione ryby łowiącemu w bezpośrednim sąsiedztwie
– przed opuszczeniem stanowiska zabrać wszelkie odpadki takie jak np. opakowania z zanęt, papierosów, napojów, pożywieni itp.
9. Na łowisku zabrania się:
– patroszenia ryb na łowisku
– połowu ryb z środków pływających, jak również wywożenia środkami pływającymi zanęt i koszyków zanętowych
– biwakowania na obszarze łowiska
– brodzenia po wodzie i kąpieli na łowisku
– niszczenia roślinności i drzewostanu
– parkowania samochodu poza miejscem do tego wyznaczonym
– zanieczyszczania trenu łowiska
10. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.
11. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka oraz osoby upoważnione przez Zarząd Okręgu PZW Przemyśl.
12. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wydaje Dyrektor Biura Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu.
13. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu powoduje nałożenie kary administracyjnej i organizacyjnej.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2018 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy