Porozumienia międzyokręgowe w 2021r.

Na 2021 rok obowiązują trzy porozumienia (szczegóły na stronie internetowej Okręgu):

  • z Okręgiem PZW Krosno – bezpłatnie i dotyczy wyłącznie uprawnienia do wędkowania przez członków Okręgu przemyskiego na wszystkich obwodach rybackich Okręgu Krosno odpowiednio do wniesionych składek przez Członków umawiających się Okręgów.

    Wędkarze Okręgu Krosno mogą wędkować na wszystkich wodach Okręgu Przemyśl w zależności od posiadanych uprawnień.

Porozumienie nie dotyczy łowisk specjalnych i komercyjnych.

  • z Okręgiem PZW Zamość – bezpłatnie i dotyczy tzw. „wód granicznych” tzn. wędkarze stowarzyszeni w Okręgu przemyskim mogą wędkować na części obwodu rybackiego Tanew nr 1 będącego na terenie Województwa podkarpackiego.

Wędkarze stowarzyszeni w Okręgu Zamość mogą łowić na części rzeki Wirowa w granicach Województwa lubelskiego.

  • Z Okręgiem PZW Rzeszów – bezpłatnie – na podstawie zawartego porozumienia od dnia 01.01.2019r. udostępniono trzy zbiorniki wodne, w tym jeden „No Kill” (bez możliwości zabierania i przetrzymywania ryb) w m. Świętoniowa – Gniewczyna Łańcucka.

Zezwolenia okresowe nie upoważniają do wędkowania na wodach Okręgu PZW w Krośnie i w Zamościu