Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

przedstawiamy poniżej informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu.

Klauzule poniżej:

Klauzula informacyjna dla członka Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42

 2. Podmiotem przetwarzającym jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu

 3. Kontakt z Inspektorem/Administratorem ochrony danych osobowych w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu jest możliwy: (pzwprzemys@poczta.onet.pl, lub tel. 16 678 59 69)

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przetwarzana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego

 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, jednak nie dłużej niż 5. lat *

 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniania obowiązków statutowych

 • zgodnie z zapisami w § 16 pkt 1 Statutu PZW z dnia15.03.2017 r. członek PZW podlega odpowiedzialności organizacyjnej. Na podstawie § 34 Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW z dnia 16.12.2017r. karalność ustaje po upływie maksymalnie 5 lat od popełnienia przewinienia, dlatego nie ma możliwości przechowywania danych osobowych wędkarzy przez krótszy okres czasu.

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do egzaminu na kartę wędkarską

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu, ul. Szopena 15a 37-700 Przemyśl.
 2. Kontakt z Inspektorem/Administratorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu jest możliwy w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu ul. Szopena 15a, 37-700 Przemyśl pod numerem telefonu 16 678 57 69 pod adresem e-mail: pzwprzemysl@poczta.onet.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu sporządzenia dokumentacji i przeprowadzenia egzaminu na kartę wędkarską.

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od wydania zaświadczenia, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia egzaminu na kartę wędkarską.

 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.