Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu

W dniu 20.02.2017 w hotelu „ACCADEMIA” odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Informacja z realizacji Uchwały ZO PZW podjętej na posiedzeniu w dniu 03.11.2016 r.
 5. Złożenie sprawozdania z działalności Prezydium ZO za okres 03.11.2016 do 20.02.2017r.
 6. Rozpatrzenie Uchwał podjętych przez Prezydium ZO w w/w okresie wymagających zgodnie ze Statutem zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu i ich zatwierdzenie.
 7. Przyjęcie protokołu Okręgowej Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawozdania finansowego Okręgu PZW za rok 2016.
 8. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 9. Zatwierdzenie po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami i dyskusji Sprawozdania finansowego Okręgu za rok 2016.
 10. Zatwierdzenie Preliminarza budżetowego na 2017 rok.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Podjęcie Uchwał.
 13. Zakończenie posiedzenia.

PODJĘTE UCHWAŁY:
-Przyjąć informację z realizacji Uchwały Zarządu Okręgu PZW z dnia 03.11.2016.
-Przyjąć do zatwierdzającej wiadomości sprawozdanie z działalności Prezydium Z.O. PZW w Przemyślu za okres od 03.11.2016 do 20.02.2017r.
-Zatwierdzić, zgodnie z wymogami Statutu PZW podjęte przez Prezydium Z.O. Uchwały w okresie 03.11.2016 do 20.02.2017r.
– w sprawie podjęcia działań i utworzeniu obrębu ochronnego (zimowiska) na rzece San w Przemyślu od mostu Orląt do mostu Siwca od 01. października roku do końca lutego roku następnego.
– w sprawie likwidacji opłaty za egzamin w 2017r.
– w sprawie obowiązku uiszczania opłaty startowej na zawody w 2017r. wyłącznie na rachunek Z.O. w Przemyślu.
– w sprawie nadania Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego kol: z Kół PZW„JAZ” Przeworsk, „WODNIK Kańczuga, „HUTNIK” Lubaczów oraz Miejskie Dynów.
– w sprawie zatwierdzenia budżetu Rady ds. Młodzieży na 2017r.
– w sprawie akceptacji budżetu OKS na 2017r.
– w sprawie podpisania porozumienia z Fibris Przemyśl.
– w sprawie propozycji odznak Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego w 2017r. dla osób nie będących członkami PZW (przedstawiciele Jednostek Samorządowych)
– w sprawie zatwierdzenia Regulaminów Łowisk Okręgu udostępnionych do wędkowania.
– w sprawie zakupu zestawu komputerowego wraz autoryzowanymi programami.
– w sprawie terminu Okręgowego Zjazdu Delegatów tj. 09.lipca 2017r. oraz złożenia sprawozdań w terminie do 15.04.2017r.
– w sprawie oddalenia możliwości administrowania Koła Lubaczów Miasto na Portalu PZW (Portal jest administrowany przez upoważnionego przez Zarząd Główny pracownika Okręgu do którego należy przesyłać informacje, które po weryfikacji będą publikowane na stronach)
– w sprawie przyjęcia ofert dostawców materiału zarybieniowego w 2017r.
– w sprawie przyjęcia Protokołu Okręgowej Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawozdania Finansowego Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu za rok 2016.
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu za rok 2016.
– w sprawie zatwierdzenia Preliminarza Budżetowego Okręgu PZW w Przemyślu na 2017r.

Sekretarz Zarządu Okręgu                                                                      Prezes Zarządy Okręgu

        Ryszard Duliban                                                                                       Jan Bieniasz

 

Źródło:
Okręg PZW w Przemyślu
,

Wyszukano: 03.03.2017r.

Dodaj komentarz

Nazwa *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.