INFORMACJA NA TEMAT ZBIORNIKA ZEK RADYMNO I ZEK OSTRÓW

Biuro Zarządu Okręgu w Przemyślu informuje, iż:

  1. W dniu 21 grudnia 2017 roku została zawarta umowa dzierżawy części zbiornika ZEK RADYMNO pomiędzy Urzędem Miasta Radymna a Okręgiem PZW w Przemyślu. Umowa została zawarta na 10 lat i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018. W takim stanie rzeczy cały zbiornik ZEK Radymno jest udostępniony do wędkowania dla Członków Okręgu PZW w Przemyślu.

  2. W dniu 11 grudnia 2017 aktem notarialnym okręg PZW w Przemyślu nabył od Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” w Rzeszowie działkę o powierzchni 19 arów w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika „Ostrów IV”. Działka przeznaczona jest na miejsca postojowe dla wędkarzy wędkujących na zbiornikach ZEK – Ostrów. Zagospodarowanie działki nastąpi w 2018 roku.

Dodaj komentarz

Nazwa *
Email *
Witryna internetowa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.