Komunikat w sprawie zasad składania wniosków na odznaczenia i medale w 2018 rok

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulaminami i drukami Głównej Komisji Odznak PZW z dnia 24 czerwca 2016, niniejszym informujemy że:

  1. W 2018 roku obowiązuje nowy mniejszy format wniosków tj. format 148 x 210 mm, co odpowiada ½ formatu A4 ( dotychczasowego wniosku) Wzór dwustronnego wniosku należy pobrać ze strony internetowej lub zamówić telefonicznie w biurze Okręgu. Inne formy wniosku nie będą przyjmowane i rozpatrywane. Wniosek może być wypełniony komputerowo lub ręcznie pismem drukowanym w dwóch egzemplarzach ( jeden do ZG PZW – oryginał, drugi do akt Okręgowej Komisji Odznaczeń) Termin składania wniosków upływa z dniem 31 marca 2018, z opisem działalności, opinią i Uchwałą Zarządu Koła, podpisami. Wnioski muszą być opieczętowane pieczątkami podłużnymi Koła i Prezesa Zarządu.
  2. Wnioski dla Prezesów Zarządów Kół, sprawdzane i opiniowane są przez Okręg.
  3. Na rok 2018 obowiązują limity odznaczeń jak w latach poprzednich tj. 0,0027%
  4. Dla przyznania Srebrnej Odznaki PZW – obowiązuje 5 letni okres działalności tj. 2013-2018.
  5. Dla przyznania Złotej Odznaki PZW – obowiązuje 4 letni okres działalności od nadania srebrnej odznaki tj. 2014-2018.
  6. Dla przyznania Złotej Odznaki z Wieńcami – obowiązuje 8 letni okres działalności od nadania złotej odznaki tj. 2010-2018.
  7. Ilość przyznanych medali jest taka sama jak ilość odznak.
  8. Przypominamy, że Główna Komisja Odznak PZW, nie rozpatruje indywidualnych wniosków z Kół.

Prezes Zarządu Okręgu
Jan Bieniasz

Jedna myśl na temat “Komunikat w sprawie zasad składania wniosków na odznaczenia i medale w 2018 rok

  1. Gratuluję wszystkim medalistom!

Dodaj komentarz

Nazwa *
Email *
Witryna internetowa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.