Bezpieczeństwo na lodzie!

Dla wielu wędkarzy połów ryb spod lodu jest najciekawszą i najskuteczniejszą metodą. Obeznani koledzy znają zapewne zasady bezpieczeństwa w czasie pobytu na lodzie, lecz dla przypomnienia warto zapoznać się z kilkoma ważnymi informacjami. W naszym gronie znajduje się również wielu młodych wędkarzy dla których wędkarstwo pod-lodowe jest często nowym doświadczeniem. Podstawowe informacje obowiązujące przy połowach […]

Spotkanie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Miejskiego w Lubaczowie

W dniu dzisiejszym tj. 22.01.2017 w Restauracji “U Dina” odbyło się Spotkanie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Miejskiego w Lubaczowie. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 10. Przybyło 34 członków Koła. W związku z tym, iż Zgromadzenie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% stanu liczebnego Koła na dzień 31.12.2016r,, […]

Dofinansowanie zarybienia zbiorników “Pod Młynem”

Dzięki zaangażowaniu Kół PZW w Lubaczowie, Okręgu PZW w Przemyślu, a przede wszystkim Starostwa Lubaczowskiego: W dniu 09.11.2016 r. został zrealizowany wniosek o dofinansowania zarybienia zbiorników „Pod Młynem” pod kątem poprawienia efektu ekologicznego w systemie rzeki Lubaczówka. Zbiorniki są przepływowe, zasilają i odprowadzają wody, organizmy żywe do Sołotwy i dalej do Lubaczówki. Introdukcja gatunków poprawi […]

Spławikowe zawody Koła Miejskiego

Dziś odbyły się ostatnie zawody z cyklu spławikowego organizowane przez Koło Miejskie w Lubaczowie. Chłodny, mglisty poranek, za to atmosfera bardzo ciepła i miła. Ryba nie chciała współpracować więc mimo starań zawodników wyniki nie były spektakularne. Poniżej wyniki: 1. Magdalena Grzegorczyk 2670pkt 2. Mateusz Obroślak 2020pkt 3. Wieńczysław Dryblak 1670pkt 4. Paweł Zając 850 pkt […]