Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu

W dniu 20.02.2017 w hotelu „ACCADEMIA” odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu Porządek Obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Uchwalenie porządku obrad. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Informacja z realizacji Uchwały ZO PZW podjętej na posiedzeniu w dniu 03.11.2016 r. Złożenie sprawozdania z działalności Prezydium ZO za okres 03.11.2016 do 20.02.2017r. Rozpatrzenie Uchwał […]

Przeręble kontrolne na Trąbie

W dniu 7.02.2017r. na zbiorniku zamkniętym „ NO KILL” Trąba w Szczutkowie Stanisław Ważny, Wieńczysław Dryblak oraz Dawid Kopciuch wykonali przeręble kontrolne w celu uniknięcia wystąpienia przyduchy. Zjawisko to może objawić się przez długotrwałe zlodowacenie powierzchni zbiornika wodnego. Podczas pomiaru grubości tafli lodu, jej warstwa osiągnęła granicę od 28 do 31 centymetrów. Zarząd Koła Miejskiego […]

Bezpieczeństwo na lodzie!

Dla wielu wędkarzy połów ryb spod lodu jest najciekawszą i najskuteczniejszą metodą. Obeznani koledzy znają zapewne zasady bezpieczeństwa w czasie pobytu na lodzie, lecz dla przypomnienia warto zapoznać się z kilkoma ważnymi informacjami. W naszym gronie znajduje się również wielu młodych wędkarzy dla których wędkarstwo pod-lodowe jest często nowym doświadczeniem. Podstawowe informacje obowiązujące przy połowach […]

Spotkanie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Miejskiego w Lubaczowie

W dniu dzisiejszym tj. 22.01.2017 w Restauracji “U Dina” odbyło się Spotkanie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Miejskiego w Lubaczowie. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 10. Przybyło 34 członków Koła. W związku z tym, iż Zgromadzenie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% stanu liczebnego Koła na dzień 31.12.2016r,, […]

Dofinansowanie zarybienia zbiorników “Pod Młynem”

Dzięki zaangażowaniu Kół PZW w Lubaczowie, Okręgu PZW w Przemyślu, a przede wszystkim Starostwa Lubaczowskiego: W dniu 09.11.2016 r. został zrealizowany wniosek o dofinansowania zarybienia zbiorników „Pod Młynem” pod kątem poprawienia efektu ekologicznego w systemie rzeki Lubaczówka. Zbiorniki są przepływowe, zasilają i odprowadzają wody, organizmy żywe do Sołotwy i dalej do Lubaczówki. Introdukcja gatunków poprawi […]